Galerie In Vitro


město: Ústí nad Labem
adresa: Klíšská 37
kurátor: Pavel Matoušek, Markéta Souhradová, Jana Stejskalová
email: GalerieInVitro@gmail.com
www: https://www.facebook.com/GalerieInVitro
otevírací doba: non stop
vznik galerie: 10.01.2012

Galerie In Vitro se nachází v blízkosti kampusu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a chemičky. Jedná se o outdoorovou alternativní, nezávislou a neziskovou galerii vedou studenty Fakulty umění a designu místní univerzity. Kurátorský tým tvoří Markéta Souhradová studentka Ateliéru Performance, Pavel Matoušek z Ateliéru Fotografie a Jana Stejskalová, která je absolventkou Kurátorských studií. In Vitro je specifická otevřeným formátem tří betonových vitrín, které jsou dostupné 24 hodin denně v ústecké lokalitě Klíše. Výstavní projekty tak jdou často za hranu možných limitů běžného galerijního prostoru. Zajímavostí galerie jsou úvodní slova k vernisážím, které jsou zabezpečeny z řad pedagogů, teoretiků či jiných odborníků buď z Fakulty umění umění a designu nebo z jiných odborných pracovišť. Pravidelně zde má úvodní slovo Martin Kolář z Katedry dějin a teorie umění. Vystavují zde jak studenti za FUD UJEP kupříkladu Josef Málek & Eva Pacalová (2016), Štefan Pecko (2015), Alicia Torres Simón (2015) - studentka v rámci erasmus programu a další, tak kupříkladu i studenti či absolventi z Akademie výtvarných umění kupříkladu Matěj Lipavský (2016), z Fakulty umění Ostravské univerzity umělecká dvojice Hynek Chmelař & Deana Kolenčíková (2016) a další. Galerie pravidelně vypisuje Open Call a zapojuje se do Festivalu současného umění v Ústí nad Labem Kruh.

Lenka Sýkorová