Dotazník

Galerie NF

1. Snažíte se ve své galerii eliminovat kurátorský aspekt?

1. Ano. Myslím, že osoba kurátora je ve výstavním provozu malých (alternativních) galerií zbytečným článkem. Galerie NF prezentuje především komorní autorské projekty, kdy si témata výstavních projektů určuje každý umělec sám. Jako v každé instituci platí, čím více mezičlánků, tím delší a složitější cesta k výsledku.

2. Jaká je vaše koncepce galerie?

2. Základní koncepce galerie je kromě prezentace současného výtvarného umění právě eliminace kurátora ve výstavním provozu. Výstavní program (v roce 2009) je postaven jako jakási „umělecká štafeta“, kdy každý vystavující umělec sám vybere umělce, kterému předá následný výstavní termín. Další strategií galerie je též snaha maximálně snížit finanční náklady na výstavní provoz a tím si udržet co nejmenší závislost na institucích.


3. Víte o nějaké podobně zaměřené galerii na současné umění v zahraničí, kterou také provozují umělci a její činnost se pohybuje v neziskovém sektoru? Napište mi, prosím, na ni webový odkaz a email. Vyberte jen jednu galerii.

3. Bohužel zahraniční nezávislou scénu moc nesleduji, napadá mě například Alytus Biennial (Litva). Nejedná se přímo o galerii, ale o umělecké aktivity a mezinárodní akce pořádané umělci působícími na umělecké škole v litevském Alytusu. Tyto akce jsou realizovány převážně ve veřejných prostorech města Alytus.
Web: http://www.alytusbiennial.com
Kontakt: Redas Dirzys (redas_dirzys@yahoo.com), Mantas Kazakevičius (hercuzbz@yahoo.com), dlouhodobě ve spolupráci s Martinem Zetem (m.zet@volny.cz).

4. Byli byste ochotni se za svou galerii účastnit malé konference v říjnu 2009 na téma: Role kurátora v současném českém výtvarném umění?

4. Ano.

Luděk Prošek a Eva Mráziková
23. 6. 2009