Zutý Mánes


město: České Budějovice
adresa: Mánesova 64 (zvonek Vavrečka)
kurátor: Jiří Ptáček a Michal Vavrečka
email: ptacek.ji@gmail.com
otevírací doba: na pozvání, soukromý byt, jednodenní výstavy
vznik galerie: 01.12.2010
zánik galerie: 01.12.2013

Galerie Zutý Mánes v Českých Budějovicích vznikla v prosinci roku 2010. Výstavy se zde konají nepravidelně a to v intervalu 4-6 měsíců. Jedná se o bytovou galerii, která se nachází v soukromém bytě, a tím pádem je fungování galerie vázané na každodední užívání obytného prostoru a ateliéru malíře Michala Vavrečky, který je jedním z kurátorů. Dalším je profesionální kurátor Jiří Ptáček. A právě podle frekvence Ptáčkových návštěv v Českých Budějovicích se také odvíjí periodicita výstav zde. Důležitým momentem pro jejich uspořádání je i tedy přesvědčení kurátorů, že takto si události uchovávají jistou exkluzivitu. 

Jak je otevřeno - jen pro pozvané - uzavřená komunita?

Výstavy jsou jednodenní. Odehrávají se od večera do pozdních nočních hodin. V případě zájmu je výstava přístupná ještě druhý den po vernisáži / večírku. První dvě výstavy byly určeny výhradně komunitě přátel a jejich přátel. S dalšími výstavami jsme se rozhodli bytový prostor otevřít co největšímu okruhu návštěvníků.

Zutý Mánes je bytový výstavní prostor určený jednodenním výstavám. Protože mluvíme o jedné místnosti třípokojového bytu využívané jako malířský ateliér, byla forma jednodenních výstav zvolena tak, aby co nejméně narušovala práci Michala Vavrečky.

Jádrem výstavního prostoru je jedna místnost rozměru cca 4 x 4 metry, která je pro účel výstavy vyklízena. Umělci ovšem mají právo využít stávající mobiliář a expandovat do dalších místností bytu.

Záměr galerie se proměnil v průběhu prvního roku jejího fungování. Zatímco první dvě výstavy byly zamýšleny jako alternativa k obvyklým formám setkávání širšího okruhu našich přátel, kteří v Českých Budějovicích sdílejí náš zájem o současné výtvarné umění, u dalších výstav jsme již počítali s efektem otevření soukromého prostoru veřejnosti. Chceme posilovat vědomí (v našem prostředí možná až otřásat stereotypní představou), že soukromý prostor nemusí být nutně izolovaným dějištěm rodinného života a může se různorodě otevírat „cizímu“. Od počátku existence je Zutý Mánes rovněž odpovědí na stížnosti kolegů a přátel, že v Českých Budějovicích není současné výtvarné umění zprostředkováváno v dostatečné šíři, a praktickým upozorněním na potenciál soukromé iniciativy jako jednoho z možných řešení. Pro Michala Vavrečku jsou výstavy v Zutém Mánesu i pedagogickým nástrojem v komunikaci s jeho studenty ze Střední uměleckoprůmyslové školy sv. Anežky České v Českém Krumlově.

z emailové komunikace s Jiřím Ptáčkem dne 1. 11. 2012 - plná verze textu zde http://jiriptacek.blogspot.cz

V Zutém Manesu vystavovali např. Kamila Zemková, Petra Herotová a Václav Stratil. 

Ohlas v médiích na výstavu Jana Šerých: http://ceskobudejovicky.denik.cz/kultura_region/zuty-manes-meni-byt-v-galerii-a-nabizi-blizka-setkani-s-umelci-20121110.html

Dějiny kurátorství současného umění - Jiří Ptáček o sobě. Z roku 2013.