Galerie 115/55


město: Brno
adresa: Arne Nováka 1, před vchodem na FF MU
kurátor: Ondřej Horák
telefon: +420 733 151 705
email: galerie115x55@email.cz
www: http://www.facebook.com/pages/Galerie-115-55/159781807385410
otevírací doba: non stop
vznik galerie: 06.10.2010
zánik galerie: 01.05.2015

Galerii 115x55 založil Ondřej Horák student Ateliéru enviromentu FaVU VUT v Brně v roce 2010. Název galerie je odvozen z vitrínky a jejích rozměrů. Vitrínku našel na smetišti a opravil ji. Umístil jí před vstup do budovy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Toto místo vybral, protože je to v centru Brna a projde zde celá řada mladých lidí - tedy potencionálních návštěvníků galerie. Vedení fakulty souhlasilo pod podmínkou určité cenzury programu. Horák musí vedení fakulty předkládat koncepty výstav a ve vitrínce se nesmí vystavovat politická, protináboženská a pornografická díla. Kurátorský záměr Vitrínky 115x55 je, že umělci zde vystavují starší a současnou tvorbu. Vystavují zde především studenti z FaVU VUT. Ondřej Horák má výstavní plán otevřený a vybízí k nabídkám k výstavám.

Více:http://www.artalk.cz/2011/02/04/galerie-negalerie-11555/