Armaturka


Konečně spolu

výstava mapující současnou nezávislou galerijní scénu v České republice

Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem,
Galerie Emila Filly v Ústí nad Labem,
Galerie Armaturka v Ústí nad Labem,
Lidé výtvarnému umění – výtvarné umění lidem, o.p.s. Ústí nad Labem

vernisáž 7. 9. 2011 v 18h
v budove SCHIFR-AC, s. r. o. (areál Severoceské armaturky), Jatecní 1588/49, Ústí nad Labem. 

fotky vernisáž

foto report - fotografie Radek Jandera 

Výstavu uvede kurátorka projektu Lenka Sýkorová.
Součástí vernisáže bude performance Kateřiny Olivové. Hudební doprovod vernisáže – zahrají The Nomis.

Výstava potrvá do 14. 10. 2011.
Otevírací hodiny Galerie Emila Filly a Galerie Armaturka:
Út – Pá 10 – 13 hodin, 14 – 18 hodin, So 10 – 14 hodin. Každou středu volný vstup.

Výstava Konečně spolu v Galerii Emila Filly je aktuální reakcí umělců na téma participace, umění site-specific a aktivismu na galerijní scéně nejen u nás. Současně je výstava doplněna v Galerii Armaturka o dokumentační část projektu Action Galleries.

Vystavující:

Matěj Al-Ali /CZ/, Peter Barényi /SK/, Jana Bernartová /CZ/, CZAKRA /CZ/, Aleš Čermák /CZ/, Veronika Daňhelová /CZ/, Noam Darom /IL/, Dávid Demjanovič /SK/, Daniela Deutelbaum /CZ/, Petr Dub /CZ/, Vojtěch Fröhlich /CZ/, Isabela Grosseová /CZ/, Pavel Havrda /CZ/, Helena Hladilová /CZ/, Martin Hrubý /CZ/, Matyáš Chochola /CZ/, Thorarinn Ingi Jonsson /IS/, Miroslav Kohút /SK/, Jiří Maha /CZ/, Vojtěch Marek /CZ/, Silvie Milková /CZ/, Jarmila Mitríková /SK/, Tomáš Moravec /CZ/, Filip Nerad /CZ/, Kateřina Olivová /CZ/, Yumiko Ono /J/, Luděk Prošek /CZ/, Alexander Puškin /CZ/, Michal Pustějovský /CZ/, Tereza Rullerová /CZ/, Adéla Sobotková /CZ/, Namsal Siedlecki /I, USA/, Adéla Svobodová /CZ/, Miloš Šejn /CZ/, Dagmar Šubrtová /CZ/, Viktor Takáč /CZ/, Jiří Thýn /CZ/, Martin Zet /CZ/

Autor projektu Action Galleries: Lenka Sýkorová
Kurátori: Lenka Sýkorová, Viktor Čech, Markéta Kubačáková
Spolukurátorky za Galerii Armaturka: Romana Veselá, Tereza Nováková

dokument k projektu http://vimeo.com/34950732

Výstava „Konečně spolu“ připravená pro Galerii Emila Filly a galerii Armaturku v Ústí nad Labem navazuje na předchozí výstavní akce v Altánu Klamovka v Praze či přednášky na téma české nezávislé galerijní scény spojené s projektem Action Galleries. Současná výstava „Konečně spolu“ představuje umělce, kteří při své tvůrčí činnosti také produkují výstavní prostory. Tímto aktivně participují na současné vizuální scéně. Výběr vystavujících umělců byl tedy ovlivněn tím, zda daný autor je také činný jako kurátor. Volná plocha Galerie Emila Filly byla rozdělena do několika sekcí, které každý ze zástupců galerií a zároveň vystavujících mohl doplnit o prezentaci dalších dvou umělců podle svého kurátorského výběru.  Vystavující byli propojeni v předstihu jednoho roku především pak při samotné přípravě výstavy a to formou workshopu, jež se uskutečnil v rozmezí jednoho týdne před vernisáží.  Název vychází ze slovního spojení „konečně spolu“ a  je nutné jej brát s nadsázkou. Mladí aktivní umělci-kurátoři jsou mimo tento rámec mezi sebou konkurenty. Samotné umístění výstavy představující mladé umělce v již etablovaném galerijním prostoru Galerie Emila Filly uzavírá ironii názvu. Pro mnohé z nich je takový typ kamenné galerie určitou metou. Výstava „Konečně spolu“ je aktuální reakcí umělců na téma participace, umění site-specific a aktivismu na galerijní scéně nejen u nás. Současně je doplněna o dokumentační část projektu Action Galleries, která je umístěna v galerii Armaturka. K výstavě bude vytištěn do konce roku 2011 katalog. 

Projekt Action Galleries byl ve svém začátku založen na interakci s umělci-kurátory z 15ti nezávislých českých galerií. Ti byli v létě 2008 osloveni dotazníkem. Celkem nazpět se vrátilo 9 vyplněných odpovědí, které byly spolu se základními informacemi o galeriích vystaveny v Praze v září 2008 v Altánu Klamovka, poté v dubnu 2010 v ateliéru Ilony Németh, katedra Intermédií a Multimédií na VŠVU a v  galerii Výstavný priestor Grösslingová 49 v Bratislavě. Současně probíhaly výstavy umělců–kurátorů v galerii Altán Klamovka v Praze a přednášky na téma projektu v Brně, Ústí nad Labem a v Bratislavě. Počet galerií se na webové doméně actiongalleries.info postupně rozrůstá. Připomínky, že část sledovaných galerií je financována z grantů a zcela neodpovídá prvotní koncepci nezávislosti, vysvětluji, že pro výzkum je důležitým momentem neziskovost projektů. Neziskový prostor je provázán s občanskými sdruženími nebo fyzickými osobami napojenými na grantovou politiku, která do obsahu galerijní koncepce nezasahuje, ale projekty finančně podporuje. Vyhledávám přednostně fenomén kulturního entuziasmu. Mnozí umělci–kurátoři jsou angažovanými dobrovolníky v oblasti prezentace současných trendů vizuálního umění. Zároveň však síť nezávislých galerií supluje mnohdy kamenné instituce u nás, a vytváří tak kvalitní platformy pro formování progresivního vizuálního umění. Dalším momentem výzkumu je umění site-specific. Mnohé projekty jsou významné svým záměrem, který od začátku počítá s pomíjivostí uměleckého díla v prostoru primárně neurčenému k vystavování. Současně je novým fenoménem koncepce nonstop galerií, které jsou zakládány ve starých vitrínkách či výlohách, které atakují veřejný prostor, eliminují provozní náklady spojené s hlídáním a propagují současné umění v netradičním kontextu. Ty lze označit novým pojmem „street-artové galerie“, který se poprvé objevuje u kurátorského týmu UKG – ukradená galerie.

Lenka Sýkorová

Ohlasy:

Rozhovor pro Český rozhlas RadioWave s redaktorkou Ivanou Veselkovou 9. 9,2011:
http://www.rozhlas.cz/radiowave/waveculture/_zprava/nezavisle-galerie-konecne-spolu--946087

Rozhovor pro Radio 1 29. 8. 2011 v 14:50.

Dana Zikmundová: Vyhledávám přednostně fenomén kulturního entuziasmu, artal, 3. 10. 2011
http://www.artalk.cz/2011/10/03/vyhledavam-prednostne-fenomen-kulturniho-entuziasmu%E2%80%9C/

Podpora: 

Výstava je součástí disertační práce Lenky Sýkorové „Umělci kurátory. Česká nezávislá galerijní scéna po roce 1990“ v rámci studia doktorského oboru Vizuální komunikace na Fakultě umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Realizace disertační práce Lenky Sýkorové je podpořena Studentským grantem v rámci Interní grantové agentury Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a grantem na podporu ediční činnosti Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.

Výstava Konečně spolu získala podporu z Rozvojového projektu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Posilování regionální funkce UJEP v oblasti spolupráce s výstavními institucemi Ústeckého kraje, jehož rešitelem je Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.

Více informací naleznete na www.gef.cz

Mediální partneři: Flash Art, Art Map, Radio 1 a Artalk.cz.

Předcházelo:

Výstavě Konečně spolu předcházely výstavy v Altánu Klamovka v Praze v letech 2010 a 11 v rámci projektu Action Galleries.
Tomáš Moravec, Matěj Al-Ali, Matyáš Chochola v roce 2010. Dagmar Šubrtová, Veronika Daňhelová, Silvie Milková, Daniel Deutelbaum, David Demjanovič a Jarmila Mitríková v roce 2011.
V rámci galerie Altánu Klamovka podpora od Ministerstva kultury ČR,  Magistrátu hlavního města Prahy, Městské části Praha 5 a Gestoru - ochranného svazu autorského.


Životopisné informace o kurátorech:

Lenka Sýkorová
Studium: 2002 - 2008 Ústavu pro dějiny umění FF UK v Praze, magisterské studium, od 2008 - doktorandské studium na Fakultě umění a designu, UJEP v Ústí nad Labem, disertační práce: Česká galerijní scéna 1990 - 2008, školitel: Mgr. Michal Koleček, Ph.D.
Pracoviště: od 2009 - FaVU, Brno, Katedra teorií a dějin umění, asistentka se zaměřením na současné výtvarné tendence.
Kurátorka a produkční Galerie Altán Klamovka v Praze (od 2004).
Kurátorka výstavy: např. Česko-Izraelská identita, grafický design, 09. 09. - 02. 10. 2009, České centrum Praha, Martin Šárovec, Private Metamorhosis, 29.3. - 12.4. 2010, Galerie Makráč, Praha
Publikovala Ateliér, Flash Art CZ/SK, A2 a Font.

Viktor Čech
Studium: 2001-8 Ústavu pro dějiny umění FF UK v Praze, magisterské studium, od 2009  doktorandské studium na VŠUP v Praze, školitel:  Mgr. Vít Havránek Ph.D. Kurátorsky se v letech 2005-2007 podílel na projektu Karlin Studios. Byl spolukurátorem výstavního plánu „Altánu Klamovka“ v letech 2005-6. V současnosti se kurátorsky podílí na provozu Galerie ve Sklepě. Spolukurátoroval v letech 2005-09 projekt „Videokemp“, jednodenní přehlídku videoartu. V roce 2007 byl kurátorem výstavy Fragments.cz v Castello di Rivara, Centro d'Arte Contemporanea u italského Turína. V roce 2009 byl kurátorem výstav Parcela (1. a 2. část), které se konaly v galerii NoD. Jeho projekt Uf.., který kurátorsky připravuje s Markétou Kubačákovou byl vybrán pro realizaci v Komunikačním prostoru Školská v tomto roce.
Publikoval v časopisech Ateliér, Flash Art CZ/SK, Flash Art International, ERA 21 a ve MF Dnes

Markéta Kubačáková
Studium: 2004-7 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací, Ateliér reklamní fotografie, bakalářské studium, 2007-9 VŠUP v Praze, Teorie a dějiny designu a nových médií, magisterské studium, od 2009 FaVU VUT, ateliér videa (Jiří Ptáček a Jesper Alvaer)
Kurátorka výstavy: Fragment of utopia a Reconstruction of the past pro 8. fotografický festival Funkeho Kolín, 2009 a White paper, Entrace Gallery, Praha, 26. 02. - 21. 03. 2010.
Publikovala v časopisech Ateliér, A2

Spolupráce:

Jiří Toman - grafická úprava tiskovin a doprovodná grafika k výstavě
Antonín Jirát - natáčení dokumentu z worshopu, postprodukce
Romana Veselá a Tereza Nováková - produkce výstavy

Příloha:

zápis-22.06.2010  -  03072010schuzka-22-6-2010.doc

Příloha:

zápis-5.11.2010  -  21112010schuzka-5-11-2010.doc

Příloha:

zápis-10-5-2011  -  20052011zapis-10_5_11-Krasny_ztraty.doc