Vzájemnost


město: Praha
adresa: (vchod do pasáže) Vítězné náměstí 10/829 Praha 6
kurátor: Matěj Smrkovský
email: info.vzajemnost(at)seznam.cz
www: http://vzajemnost.blogspot.cz/
otevírací doba: po - pá 07 - 20h
vznik galerie: 29.01.2014

Galerie Vzájemnost je další negalerií v Praze pod vedením umělce-kurátora Matěje Smrkovského, studenta Akademie výtvarných umělců - Ateliéru Tomáše Vaňka. Vzájemnost se nachází v Praze 6 v pasáži procházející funkcionalistickým domem z 20. let minulého století. Budova je součástí urbanistického řešení Dejvic pod architektonickým vedením Antonína Engela. Jedná se o venkovní non-stop galerii s přístupem v pracovní dny od 7 do 20h. Kurátor Matěj Smrkovský má k dispozici dvě protilehlé stěny uprostřed pasáže. Nájem galerie je podporován majitelem domu. Název vychází z myšlenky, že galerie Vzájemnost je tvořena dílem a divákem, které se násobí dvěmi vzájemně protilehlými stěnami a pasáží. Program je otevřený jakýmkoliv výstupům. Kurátor by rád propojoval výstupy umělecké a neumělecké kupř. výstava z nedalekého Domu dětí a mládeže.

V galerii již vystavovali: Tomáš Vaněk, Michal Cáb a Adéla Taübelová, Michal Drozen, Milan Mikuláštík, Lenka Vítková a další.

Reportáž na artycok.tv na výstavu Tomáše Vaňka.

Reportáž na artycok.tv na výstavu Michala Cába a Adély Taübelové.

Repotráž na artycok.tv na výstavu Milana Mikuláštíka.

Reportáž na Českém rozhlase na zahajující výstavu Tomáše Vaňka - od 17:50min.