Galerie Bunkr


město: Most
adresa: Josefa Skupy 2279/44
kurátor: David Madar, Štefan Pecko, Zuzana Venclová
telefon: +420 777 603 129
email: galerie.bunkr@gmail.com
www: http://www.galeriebunkr-most.cz/
otevírací doba: na vernisáže a na výstavu po domluvě
vznik galerie: 20.08.2010

Galerie Bunkr se nachází v činžovním domě v ulici Josefa Skupy kousek od mostecké hlavní třídy. Co je pro tuto galerii specifické, je místo protiletadlového krytu, které tvoří svým syrovým charakterem  nezapomenutelnou atmosféru a samotnému vystavenému artefaktu přidanou hodnotu neotřelosti. Na začátku byl prostor a nadšení začínajících umělců Davida Madara, Zuzany Venclové a Štefana Pecka, kteří se pustili do kurátorského vedení galerie se záměrem dát šanci na výstavu dalším umělcům především ze severních Čech s návazností na Pedagogickou fakultu Katedru výtvarné kultury a Fakultu umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, kde sami studovali. Proč si právě vybrali Most? Protože všichni tři z něj pocházejí a nebyla jim lhostejná prezentace současného umění zde, kde v podstatě žádná nebyla. Později se do týmu zapojila i Martina Johnova absolventka Kurátorských studií na FUD UJEP. Záměr se v posledních letech rozšířil i na umělce mimo region. Propagace funguje především na sociálních sítí a za svou dobu si galerie vybudovala diváckou základnu. Kurátoři pracují s různými výtvarnými médii a site-specific uměním vycházejícím ze samotného prostoru galerie. Svou činností budují podhoubí umělecké scény v regionu. Jedná se o nezávislou, alternativní a neziskovou galerii, která svou aktivitou přispívá k rozvoji kultury v Mostě a je založena na dobrovolné aktivitě zúčastněných kurátorů. Zajímavostí galerie je spolupráce se základní uměleckou školou a gymnáziem v Mostě s důrazem na rozvíjení vizuální gramotnosti u mladé generace. V galerii již vystavovali umělci z Ústí nad Labem, Děčína, Liberce, Ostravy a Prahy. Omezení umělcům galeristé nekladou. Bunkr se v rámci své činnosti snaží o oficiální spolupráci s městem Most se snahou získat kulturní granty.
Lenka Sýkorová

Více o galerii v pozvánce na výlet Anny Remešové: artalk.cz/2015/02/23/trip-tip-galerie-bunkr-v-moste/

více v dokumentu od 8:40 minuty Projevy neoficiálních galerijních systémů