O projektu

Projekt mapující současnou nezávislou galerijní scénu

kurátorka: Lenka Sýkorová

vysvětlující reportáž pro Radio Wave

http://www.rozhlas.cz/radiowave/kultura/_zprava/lenka-sykorova-mapuje-nezavisle-galerie--1078686

dokument k projektu http://vimeo.com/34950732

Jak vypadá nezávislá galerijní scéna v České republice za poslední dvě dekády? Tak na tuto otázku se snaží odpovědět projekt mapující české nezávislé galerie. V posledních deseti letech se stalo až módou zakládat neziskové a alternativní galerie na těch nejméně očekávaných místech po celé naší republice. A tak nám vznikaly galerie na staré benzínové pumpě u Slaného, v bývalém hornickém dole Mayrau ve Vinařicích u Kladna, ve výstavním stánku na Výstavišti Flora v Olomouci či v již nepožívané vitrínce pražského funkcionalistického domu. Všechny tyto galerie spojuje myšlenka prezentace současného mladého vizuálního umění bez jakéhokoliv omezení ze strany velkých institucí či podporovatelů. Finanční krytí mnohdy spadá na samotné kurátory, v tomto případě na samotné umělce, a jejich produkci galerií lze vnímat jako součást jejich vlastní volné tvůrčí činnosti. Všem zainteresovaným umělcům jde o vybudování vlastní komunikační platformy, která není ovlivněna oficiálními mechanismy státních zkostnatělých galerijních institucí, jež převážně spolupracují s již etablovanými umělci. Tyto nezávislé galerie takto dávají prostor nejmladším studujícím umělcům či čerstvým absolventům vysokých uměleckých škol. Jejich důležitost je založena na možnosti pro nastupující generaci vizuálních umělců vyzkoušet si práci s galerijním prostorem, tak jako jejich následná konfrontace s již obecně uznávanými mladými autory.

Projekt Czech action galleries je založen na interakci s vybranými 15ti nezávislými českými galeriemi, které byly začátkem léta 2008 osloveny dotazníkem. Celkem nazpět se vrátilo 9 vyplněných odpovědí, které byly spolu se základními informacemi o galeriích vystaveny v Altánu Klamovka v Praze. Takto je alespoň trochu možné zhodnotit současný stav mladé nezávislé galerijní scény, vzájemně posoudit význam a důležitost sítě současného nekomerčního vizuální umění, které je volně na nezávislé galerie navázáno. Zajímavým faktem celého projektu je zjištění, jak je česká umělecká scéna uzavřena sama do sebe a povětšinou se setkáváme v historii výstav oslovených galerií se stále stejnými jmény již uznávaných mladých umělců. Důležitým přínosem je ale paralelní uvedení méně známých autorů, kteří v daném regionu galerie převážně studují na místní vysoké umělecké škole. Existence těchto galérií je důkazem současné tvůrčí svobody.

V den vernisáže 29. 9. 2009 se uskutečnila diskuse v blízkém Klubu Klamovka na téma „Role kurátora v současném umění; existuje současné umění bez kurátora - teoretika?“, která obohatila diskurz o současné prezentaci současného vizuálního umění.

Znění emailu, kterým jsem obeslala galerie:
Zdravím.

Snažím se monitorovat současnou českou nezávislou galerijní scénu od roku 1990 do roku 2009. Soustředím se na neziskové galerie podporující současné umělce bez trvalého zásahu kurátora - teoretika umění. Galerie, které si vedou sami umělci.

Vybrala jsem celkem 15 galerii v České republice, které obesílám dotazníkem, i ty které svoji činnost již ukončily. /galerie Potraviny, Brno, Matyáš Chochola, Benzinka u Slaného, Ondřej Horák a Monika Sybolová, m.odla, Praha, Daniela Deutelbaumová a Jaro Dufek, AM180, Praha, Jakub a Anežka Hošková, Štěpán Bolf, etc. galerie, Praha, Jiří Franta, Jiří Skála, Markéta Vinglerová, 36, Olomouc, Lenka Vítková, Entrance, Praha, Tereza Velíková a Tereza Severová, Eskort, Brno, Jana Kalinová, Parallel, Praha, Jana Kalinová a Aneta Soukupová, 35m2, Praha, Petra Steinerová a Michal Pěchouček, 761, Ostrava, Petr Pavlán, Galerie Petrohrad, Plzeň, Tomáš Moravec a Matěj Al-Ali, galerie NF, Ústí nad Labem, Luděk Prošek a Eva Mráziková, galerie Půda, Jihlava, Lucie Berková, Denisa Krausová, Lukáš Veverka a Michal Tlusták, galerie Mayrau, Kladno, Dagmar Šubrtová/.
Tímto emailem vás prosím o vyplnění mini-dotazníku - čtyř otázek.

Prosím o vyplnění za galerii:

1. Snažíte se ve své galerii eliminovat kurátorský aspekt?
2. Jaká je vaše koncepce galerie?
3. Víte o nějaké podobně zaměřené galerii na současné umění v zahraničí, kterou také provozují umělci a její činnost se pohybuje v neziskovém sektoru? Napište mi, prosím, na ni webový odkaz a email. Vyberte jen jednu galerii.
4. Byli by jste ochotni se za svou galerii účastnit malé konference v říjnu 2009 na téma: Role kurátora v současném českém výtvarném umění?
Odpovědi na dotazník budou vystaveny v galerii Altán Klamovka v Praze spolu s informačními údaji o vaší galerii. Dále se tvoří web projektu www.actiongalleries.info

Termín plánované výstavy:
Czech action galleries
projekt mapující současnou nezávislou galerijní scénu
vernisáž: 29. 09. 2009 v 18.00
potrvá do 1.11. 2009
kde: Altán Klamovka v Praze

Každá galerie je požádána, aby vybrala galerii podobné produkce v zahraničí. Následně tato galerie bude obeslána stejným dotazníkem. V budoucnu plánuji výstavu, která by obsáhla všechny galerie celkem 15 českých a 15 světových, v jednom termínu bych propojila tyto galerie společnou výstavou na jedno téma a na kterém by se podílely všechny galerie, jejíž výstupem by byly především interaktivní webové stránky, které by návštěvníky jedné galerie propojovali s ostatními galeriemi.

Díky za vyplnění Lenka Sýkorová
Kurátorka galerie Altán Klamovka, Praha.

Pokračování projektu:

Pro propojení českých galerií se zahraničními jsem nakonec zvolila formu sledování výstavní činnosti vybraných galerií v období od května do října 2010 s názvem "ZRCADLENÍ - Interaktivní propojení českých nezávislých galerií s galeriemi v  Polsku a Slovensku".
Více naleznete na http://actiongalleries.info/zrcadleni.php

Počet galerí se na těchto webových stránkách neustále rozrůstá. Mnoho umělců mě již oslovuje s žádostí o zapojení do projektu. Fakt, že část sledovaných galerií je financována z grantů, zcela neodpovídá prvotní koncepci nezávislosti, kterou vnímám v rovině závislosti na institucích. Z tohoto důvodu jsem také zde nezařadila pražské galerie 207 s návazností na VŠUP a Pavilon s propojením na AVU. Důležitým momentem je neziskovost sledovaných projektů. Na neziskový sektor jsou provázána občanská sdružení, grantová politika a mechanismy finančních žádostí na podporu neziskových kulturních projektů. Snažím se sledovat právě ten fenomén, který je typický pro české prostředí, a tím je kulturní entuziasmus, který je pro všechny mnou sledované projekty důležitý. Neziskovým sektorem míním současnou českou kulturní situaci, jež vytváří z organizátorů uměleckých akcí angažované dobrovolníky. Což samozřejmě vyplývá z faktu, že žijeme v zemi, kde se na kulturu dává 0,5% z veřejného rozpočtu, tak je jasné, že granty se mnohdy pohybují v tak malých částkách, že pokryjí jen nejnutnější provozní náklady, nemluvě o honorářích. Vést galerii bez jakékoliv finanční podpory, si mohou dovolit jen lidé, kteří mají nadprůměrné příjmy. A touto kategorií nejsou mladí začínající výtvarníci. Současně sleduji situaci, že u nás skoro z těchto důvodů neexistují "nezávislý kurátoři", kteří by vycházeli ze studií klasických oborů dějiny umění nebo kulturologie na FF či nově z kurátorských studií VŠUP v Praze a FUD UJEP v Ústí nad Labem, kteří by  byli schopni se jako kurátoři z pohledu svobodného povolání uživit. A tak se šance ujímají mladí umělci, kteří k provozování galerií přistupují především z hlediska tvůrčího experimentu, kterému je vlastní neziskovost. A tyto projevy sleduje projekt Action Galleries.

Dalším momentem je pro mě umění site-specific v kontextu sledovaných galerií. A tak jsou mnohé sledované galerie pro mě významné, a to svou koncepcí site-specific artu, jež pracuje s vrstvením uměleckého díla v prostoru primárně neurčenému k vystavovaní. Současně je zajímavý moment nonstop galerií, které jsou zakládány ve starých vitrínkách či výlohách, které atakují veřejný prostor, eliminují provozní náklady spojené s hlídáním galerie a propagují současné umění v netradičním kontextu.

Nezávislé galerie spojuje komunikace na internetové síti. Vzhledem k minimalizování nákladů jsou pozvánky, doprovodné texty, fotografie a záznamy z výstav prezentovány v digitální formě ve virtuálním prostředí webových domén, sociálních sítí či blogů. Veškerá dokumentace k výstavám je takto kdykoliv dostupná a dohledatelná. Proto jsem koncipovala svůj projekt Czech action galleries také formou webové domény www.actiongalleries.info, jež mapuje nezávislou galerijní scénu u nás, která je pravidelně aktualizována. Doména se vzhledem k možnosti interaktivního přesměrování na webové odkazy zmíněných galerií stává aktivním přehledem o jejich činnostech. Součástí projektu jsou pravidelné přednášky a výstavy na téma nezávislé galerijní sítě v České republice, které probíhají od roku 2009. V roce 2011 v září a říjnu proběhne finální výstava projektu Action Gallerie s názvem "Konečně spolu" v Galerii Emila Filly a Galerii Armaturka v Ústí nad Labem, jež propojí jedenáct umělecko-kurátorských týmů. 

Na začátku příprav výstavy Konečně spolu pro Galerii Emila Filly a Galerii Armaturka bylo vybráno jedenáct nezávislých a neziskových galerií vedených mladými umělci-kurátory v návaznosti na Českou republiku. Výběr umělců byl rozšířen o další dva umělce, které si zvolili oslovení umělci - kurátoři. Celkově se počet vystavujících ustálil na čísle 38. Název vychází ze slovního spojení „Konečně spolu“ a  je nutné jej brát s nadsázkou a v kontextu, že mladí aktivní umělci-kurátoři, jimž není lhostejná galerijní scéna u nás i v zahraničí,  jsou mimo rámec výstavy Konečně spolu mezi sebou konkurenty. Výstava Konečně spolu vystavující propojuje v předstihu jednoho roku, především pak ale při samotné přípravě, která proběhne formou workshopu, jež se uskuteční v rozmezí jednoho týdne před vernisáží. Samotné umístění hlavní výstavy do již etablovaného galerijního prostoru Galerie Emila Filly uzavírá ironii názvu v tom, že mnohdy pro začínající umělce je takovýto typ kamenné galerie určitou metou. „Takže Konečně spolu v etablované galerii.“ Velká část příprav tohoto výstavního projektu byla ponechána i náhodě, a to v rovině dalšího výběru ze strany zapojených umělců zastupující jednotlivé galerie. A tak se na výstavě objevují i jména již etablovaných umělců. Na workshopu bude natočen dokument, který bude prezentován spolu s plakáty se základními informacemu o galeriích a vyplněnými dotazníky v Galerii Armaturka.

Výstava Konečně spolu je aktuální reakcí umělců  na téma participace, umění site-specific a aktivismu na galerijní scéně nejen u nás, současně pak je výstava doplněna o dokumentační část projektu, která je umístěna v Galerie Armaturka.

Autor projektu Action Galleries: Lenka Sýkorová
Grafická úprava webové domény: Jana Hradcová
Grafická úprava tiskovin k výstavě Czech Action Galleries a výstavních panelů: Karel Míšek
Grafická úprava tiskovin k ostatním výstavám a přednáškám: Jakub Štěpánek
Vytvoření redakčního systému webové domény: Pavel Pražák
Grafická úprava tiskovin k výstavnímu projektu Konečně spolu: Jiří Toman
Režie a postprodukce dokumentu Konečně spolu: Antonín Jirát 
Spolupráce na produkci výstavy Konečně spolu: Tereza Nováková a Romana Veselá 
Spolukurátoři výstavy Konečně spolu: Viktor Čech a Markéta Kubačáková