Chladnička


město: Bratislava, od roku 2014 Praha
adresa: Praha 7 - Holešovice
kurátor: Mira Gaberová
email: mirkagabka@yahoo.com
otevírací doba: na pozvání, soukromý byt
vznik galerie: 01.03.2009

Chladnička Miry Gaberovej

"Chladnička ako výstavný objekt.
Chladničku som si vybrala práve pre jej jedinečnosť a umiestnenie v bytovom priestore. Začala som si všímať  jej ďalšiu funkciu v domácnosti, keď slúži ako malá galéria s magnetkami, pohľadnicami z dovoleniek,  s fotkami rodiny, deti, vnúčat , či zoznamom povinností a nákupov. Zdá sa mi ako najvhodnejší, nenápadný velmi osobný výstavný priestor v byte pri návšteve priateľov"

Mira Gaberová 

z emailové komunikace ze dne 10. 1. 2011

Výstavné priestory stojace na periférii vznikajú ako alternatívy k oficiálnym výstavným priestorom reprezentovaných výstavnými sieňami galérií a múzeí. Dôvodom je buď nedostatok výstavných príležitostí predovšetkým pre mladých, na scénu vychádzajúcich umelcov, alebo potreba intímnejších a komornejších priestorov na prezentáciu, ktoré zároveň slúžia i ako „meeting pointy“ ľudí podobnej krvnej skupiny. Na umeleckej scéne boli vždy viac menej prítomné a tvorili zaujímavú opozíciu k oficiálnemu výtvarnému programu výtvarných inštitúcií.

Jedným z takýchto alternatívnych „výstavných“ priestorov je i špecifický priestor chladničky mladej slovenskej výtvarníčky Miry Gáberovej. 

Približne každý prvý piatok v mesiaci je do súkromných priestorov  Gáberovej bytu prizvaný jeden výtvarník, resp. dvojica umelcov, aby vytvorila dielo v/s/na chladničke hostiteľky. Špecifickosť priestoru núti jednotlivých autorov pracovať s netypickým výstavným priestorom a prináša často zaujímavé, priam až absurdné výsledky. 

Tradícia súkromných výstavných priestorov siaha v našom prostredí až do obdobia bývalého totalitárneho Československa, keď množstvo výtvarných umelcov  nemalo príležitosť verejne vystavovať svoje diela a bolo autoritami prinútených hľadať náhradné možnosti prezentácie svojej tvorby. Vznikali tak komorné výstavy, ktoré okrem umenia ponúkali i možnosť podišputovať o umení v kruhu blízkych priateľov a známych. Boli to práve tieto miesta, kde sa rodilo nové umenie v bývalom Československu, neobmedzené konvenciami, pravidlami a pokynmi mainstreamových foriem umenia. Rovnako i výstavy diel v chladničke Miry Gáberovej nadväzujú na túto líniu a okrem umeleckého zážitku ponúkajú pozvaným hosťm i možnosť nezáväzných rozhovorov nie len o umení a upevňujú, dokonca napomáhajú vzniku nových priateľstiev nie len medzi umelcami a kurátormi, ale i ľuďmi čo by možno inak do galérie nikdy nevkročili. 

Text: Katarína Slaninová, Mira Gáberová

 

 Výstavy / v / s / na chladničke Miry Gáberovej sa so svojimi výstupmi v jej priestoroch predstavili:

Rok 2009:

Marec:         Mária Bodorová
September:  Marek Kvetán
Október:      Monika Mikyšková
November:   Erik Šille

Rok 2010:   

Január:    András Cséfalvay
Február:   Eja Devečková
Marec:     Denisa Lehocká
Apríl:       Dorota Kenderová a Jaro Varga
Máj:        Peter Barényi

Od roku 2014 je Chladnička v Praze a program vernisáží pokračuje dál. 

Recenze od Viktora Čecha pro Artalk z února 2014.

Reportáž od 10min zde z května 2014.