Na Kalvárii


město: Ostré u Úštěka
adresa: Kalvárie
kurátor: Tereza Nováková a Romana Veselá
telefon: +420 604 909 048
email: kompot@prokompot.cz
www: http://www.prokompot.cz/projekty/vystavni-prostor-na-kalvarii/
otevírací doba: nonstop
vznik galerie: 03.09.2011

Galerie Na Kalvárii má specifický charakter. Když jí posoudíme v kontextu s ostatními nezávislými galerii u nás, tak dojdeme k určitým skutečnostem, které jí odlišují od dnes již běžných nostop galerií. Galerie se nachází na poutním místě. Její kurátorky Tereza Nováková a Romana Veselá studovaly na Fakultě umění a designu UJEP v Ústí nad Labem obor Kurátorská studia. Na této fakultě je obor specifikován jako umělecký. Takže je obě můžeme zařadit do kategorie umělců-kurátorů. Výstavy zde jsou tak z kurátorského hlediska více propracovanější. Drží se určitých předem daných koncepcí. Mají vždy doplňkové texty vysvětlující vystavené exponáty a tak jsou pro běžné diváky čitelnější. Výstavy, i když se odehrávají v místě se silným geniem loci, nenesou prvky site-specific instalace. Mohou tedy být přeneseny i do jiných výstavních prostor. Návštěvníků má galerie díky tomu, že se nachází na poutním a velmi krásném místě, dostatek. Toto vše si kurátorky uvědomují a pracují s tím ve svém výběru vystavujících. Toto také vytváří z nezávislého výstavního prostoru určitou novou experimentální formu galerie, která do budoucna může přinést určité nové vyhlídky, jak lze ještě pracovat s prezentací výtvarného umění ve veřejném prostředí. Samotná Kalvárie se nachází u Ústěka nedaleko Ústí nad Labem. Je složená ze dvou kaplí, které jsou uprostřed spojeny Božím hrobem. Kaple jsou postupně restaurovány, ale v začátcích galerie byly přístupné formou nakouknutí díky kovovým mřížím. Nyní se výstavy odehrávají v Božím hrobě. Výstavy zde jsou založeny na principu, který vychází z toho, že kaple jsou dvě - tedy i vystavující umělci jsou také dva. Vystavovali zde např. Jan Löbl a Richard Loskot & Tomáš Petermann, Ivana Zochová a Vojtěch Fröhlich, Aleš Loziak a Josef Rabara, Pavel Frič a Michaela Labudová a další.

Reference galerie Na Kalvarii na www.artalk.cz.

V roce 2015 je činnost pozastavena.